Po wakacyjnej przerwie, rodziny zastępcze zmagające się z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi, wypaleniem zawodowym mogą umawiać się na indywidualne konsultacje z pedagogiem, specjalistą pracy z rodziną. Dyżury odbywają się w siedzibie PCPR, w godzinach popołudniowych. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania, pod nr telefonu 65 572 75 28, w. 211.

Projekt "W rodzinie siła" jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.