Uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu otrzymali tytuł „MIKOŁAJA 2022”. Otrzymali ten honorowy tytuł za przygotowanie świątecznych paczek dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Udokumentowali swoje działanie zdjęciami.

 

Akcję „MIKOŁAJE 2022” organizują od 15 lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Akcja jest anonimowa, obdarowywany nie poznaje danych swego darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę – nazwiska obdarowywanego. Listy i paczki opatrzone są kodem i określeniem płci oraz wieku dziecka lub osoby starszej. Jeśli jednak Darczyńca wyrazi taką chęć, może dostarczyć paczkę w towarzystwie wolontariuszy PCPR, OPS-ów lub Stowarzyszenia „DZIECKO”.

 

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2022” wolontariusze z całego powiatu gostyńskiego przygotowywali paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej.

 

Przedstawiciele organizatorów serdecznie dziękują społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu za udział w pomaganiu potrzebującym.