Gostyń, 5 lutego 2024 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, jednostka organizacyjna powiatu gostyńskiego, oświadcza, że wykorzystywanie nazwy i działań PCPR w Gostyniu w samorządowej kampanii wyborczej jest samodzielną decyzją osób czy ugrupowań wykorzystujących nazwę i dorobek PCPR w Gostyniu do swoich działań promocyjnych.

Wykorzystanie nazwy i dorobku PCPR w Gostyniu nie oznacza naszego poparcia dla poszczególnych ugrupowań czy kandydatów.

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest wspieranie rodzin w godnym i bezpiecznym życiu, wspólnie poszukując rozwiązań – bo każdy jest ważny. Jesteśmy innowacyjną i przyjazną instytucją, optymalnie wykorzystującą zasoby majątkowe i ludzkie w celu realizacji zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

Dyrektor PCPR w Gostyniu

/-/ Mirosław Sobkowiak