By zmniejszyć ryzyka związane z tymi zjawiskami Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” przeprowadziły szkolenie edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców „Bezpieczny Internet”. Było ono poświęcone wybranym aspektom nowych zjawisk zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności, prawidłowemu rozwojowi dzieci, a zwłaszcza sposobom zapobiegania i profilaktyki.

W czasie dwóch kilkugodzinnych spotkań omawiano różne aspekty związane z korzystaniem z Internetu i urządzeń temu służących. Coraz więcej jest dzieci. które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego. Urządzenie włączone jest 24 godziny na dobę, ciągle pozostaje w zasięgu ręki, zabierane jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Młody człowiek nadużywający smartfona –– cały czas sprawdza, czy nie ma jakiegoś powiadomienia, a z różnych względów nie mogąc odebrać telefonu, czuje niepokój, rozdrażnienie, a nawet zachowuje się agresywnie. Podkreślano, że problem fonoholizmu zagraża nie tylko dzieciom i młodzieży, dotyka osób w różnym wieku.

Wskazano przyczyny nadużywania nowych mediów i całkowitego przenoszenia swojej aktywności ze świata rzeczywistego do wirtualnego. Są nimi: niekontrolowana „inicjacja cyfrowa”; nieograniczony dostęp do Internetu, w szczególności w urządzeniu mobilnym; brak w większości domów zasad korzystania z mediów cyfrowych; nadaktywność na portalach społecznościowych; nuda, brak pasji zainteresowań; brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców, złe relacje z rodzicami.

Omawiano też symptomy nadużywania telefonu komórkowego widoczne w zachowaniach młodych ludzi oraz w ich funkcjonowaniu psychicznym. Wskazywano też na negatywne skutki siecioholizmu oraz objawy nadużywania urządzeń mobilnych.

Długo rozmawiano też o skutecznych sposobach przeciwdziałania nowym zagrożeniom i o tym, że decydującą rolę odgrywają w tej profilaktyce rodzice.

Rodzice podziękowali za oba szkolenia. - „To były ważne szkolenia. Otwarły się nam oczy na nowe zagrożenia. Ale wiemy też, jak im przeciwdziałać!”