Z najnowszych danych udostępnionych przez Centrum Praw Kobiet wynika, że każdego tygodnia w Polsce z powodu przemocy domowej giną 3 Polki. Co 7 dni umierają 3 matki, które zwykle pozostawiają w osamotnieniu osierocone dzieci. Rocznie śmiertelnych ofiar agresji w rodzinie jest około pół tysiąca. Dla porównania w Niemczech takie dramatyczne zdarzenia dotykają ok. 150 kobiet. Nieco ponad 80 tys. kobiet w Polsce ma odwagę powiadomić służby o tym, że są maltretowane, wyzywane, bite i upokarzane przez najbliższych członków rodziny. Reszta woli milczeć i godzi się z tym, co je spotyka. Szacuje się, że ofiar przemocy w rodzinie jest około miliona rocznie.

 

Morderstw, będących skutkiem przemocy domowej, jest co roku coraz więcej. Katowane i zabijane są też dzieci, również najmłodsze. – „Przekonanie, żeby nie mieszać się w cudze sprawy, powoduje, że wszystko, co się w rodzinach dzieje, nabrzmiewa jeszcze bardziej” - mówi Renata Durda, kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Katowane i zabijane są też dzieci, również te malutkie. Krzywdzone osoby cierpią latami, często w milczeniu – boją się, że jeśli komuś powiedzą i dowie się o tym ich kat, będą kolejnymi ofiarami z nagłówków w gazetach. Wymierzona ewentualnie przez sąd spóźniona sprawiedliwość nie wróci im życia.

 

- „Agresja wynika również z tego, że mamy inflację, wojnę polityczną, wojnę w Ukrainie. Żyjemy coraz bardziej w strachu, lęku. Do tego dochodzi konieczność zajmowania się dziećmi w domu i troska o to, jak wygląda jakość ich nauczania, konieczność dopilnowania tego procesu i pogodzenia go z obowiązkami zawodowymi. Często wysoki poziom frustracji jest odreagowywany agresją” – wyjaśnia jedna ze specjalistek pracujących ze zjawiskiem przemocy w rodzinie z PCPR w Gostyniu.

 

Interwent z Punktu wsparcia dla osób doznających przemocy Stowarzyszenia „DZIECKO” dodaje: – „Sytuację osób krzywdzonych pogarsza fakt, że gdy proponujemy jakieś sposoby rozwiązania problemów, odpowiadają: „Tu i tu już byłam i dzwoniłam, ale często mówią, że nic nie można załatwić. Tak jest np. w sądach, ludzie się skarżą, że już wiele miesięcy temu myśleli, że zaraz zapadnie wyrok w kluczowych dla nich sprawach. A terminy spraw są odległe, nawet półroczne, ludzie wciąż nie mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji.”

 

Ostatnie miesiące pokazały wyraźnie, jak duże znaczenie ma dostęp do systemu wsparcia, aby zagrożone przemocą domową kobiety i dzieci mogły szybko i bez przeszkód biurokratycznych uzyskać pewną ochronę oraz skuteczną pomoc.

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numer: 997 lub 112 – czynne są całą dobę.

 

Ważne telefony:

 

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA

600 070 717 - telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet

888 883 388 - telefon dla kobiet doświadczających przemocy Fundacja Feminoteka

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego osobom doznającym przemocy w rodzinie. Specjalnie dla takich osób i rodzin prowadzony jest przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8/202, tel. 65 572 75 28, kontakt@pcprgostyn.pl) Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: psycholog, specjaliści pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci czy mediator.

Konieczne jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne (65 572 75 28). Można też skorzystać z porady i wsparcia telefonicznie.

Potrzebujący pomocy mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi dostępnej w godzinach pracy PCPR oraz dodatkowo w środy od 15.00 do 18.00 dzięki dyżurom wolontariuszy - można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy.