Jest to impreza towarzysząca 39. Ogólnopolskiemu Biegowi im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Bieg BEZ BARIER popularyzuje sport i aktywny wypoczynek wśród osób z niepełnosprawnością, wskazuje na rehabilitacyjny charakter aktywności fizycznej, ożywia działalność sportową osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo celem biegu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością i integracja środowiska osób z niepełnosprawnością z lokalną społecznością.

Bieg odbędzie się 18 maja 2024 r. roku na obiektach sportowych przy Zespole Szkół
w Piaskach ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski Wlkp. Start przewidywany jest ok. 10.30. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet na 200 m i mężczyzn na 200 m.

Warunki udziału w XXII Biegu BEZ BARIER:

a) w biegu startować mogą zawodnicy i zawodniczki z udokumentowaną niepełnosprawnością (oświadczenie na karcie zgłoszeniowej do pobrania w PCPR w Gostyniu) od 16 roku życia ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym;

b) zgłoszenia zawodników przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej od organizacji pozarządowych oraz placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. Przyjmowane są również zgłoszenia osób indywidualnych w terminie do 15 maja 2024 r.

c) biegaczy obowiązują stroje sportowe.

Sposób przeprowadzania zawodów i program minutowy podany będzie na odprawie technicznej w dniu zawodów o godz. 10.00.

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Urząd Gminy w Piaskach Wlkp. przygotowali nagrody indywidualne za miejsca od I do III (medale, dyplomy, statuetki i upominki rzeczowe). Dla każdego uczestnika przewidziane są dyplomy i medale za udział w Biegu oraz niespodzianki.

Imienne zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) w PCPR należy dostarczyć osobiście, pocztą lub mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, tel./faks 65-572-75-28, mail: martaadamek@pcprgostyn.pl

Organizatorzy uczestnikom i ich opiekunom zapewniają wyżywienie i napoje, numery startowe i opieką medyczną.Załączniki do pobrania: