Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AKTYWNY SAMORZĄD

Informujemy, że można składać wnioski w celu uzyskania pomocy z zakresu Programu „Aktywny Samorząd” wyłącznie w elektronicznym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest Realizatorem programu Aktywny Samorząd, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowany do osób
z niepełnosprawnościami.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu Aktywny Samorząd to:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się dokładnie z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie).

Dokumenty programowe:

Dokumenty programowe znajdujące się na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie BIP