Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OŚRODEK WSPARCIA DLA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W powiecie gostyńskim działa:

Ośrodek Wsparcia dla  Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń; tel.  65 572 75 28
świadczy specjalistyczne usługi, zwłaszcza psychologiczne, terapeutyczne, interwencyjne, pracy socjalnej, które są dostępne w godzinach pracy PCPR w Gostyniu oraz w środy w godzinach popołudniowych i wieczornych; pomoc i wsparcie udzielane są osobom
i rodzinom z problemem niepełnosprawności.
Ośrodek Wsparcia dla Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością działa w strukturze PCPR w Gostyniu.