Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W powiecie gostyńskim działają:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach
ul. Szkolna 1,  63-820 Piaski; tel. 65  572 76 90
Placówka wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami
Prowadzi 10 pracowni dla 50 uczestników.
Działa na podstawie umowy m powiatem gostyńskim i Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych “KREATYWNI”.

Warsztat terapii zajęciowej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja wsparcia odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:
  • formy rehabilitacji;
  • zakres rehabilitacji;
  • metody i zakres nauki umiejętności;
  • formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  • planowane efekty rehabilitacji;
  • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziesz tutaj: https://stowarzyszenie-kreatywni.jimdosite.com/