Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W powiecie gostyńskim działa:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi
ul. Powstańców Wlkp.  103 A,   63-840 Krobia; tel. 532 535 447
Placówka dziennego pobytu - zapewnia opiekę dla 35 uczestników, przeznaczona jest dla osób pełnoletnich z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi.
Prowadzi pracę terapeutyczną rozwijającą zaradność i samodzielność życiową podopiecznych, głównie w zakresie podstawowych czynności i umiejętności życiowych, prowadzi pracownie kulinarną, plastyczno-techniczną, krawiecko-hafciarską, ceramiczno-konstrukcyjną, edukacyjno-komputerową, muzyczną.