Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OŚRODEK MEDIACYJNY

W powiecie gostyńskim działa:

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń; tel.  65 572 75 28
Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień.

Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku). Fakt, że strony same pracują nad porozumieniem, poszukując różnych możliwości dojścia do niego i świadomość, że są autorami zawartej ugody, daje im wiele zadowolenia i satysfakcji. Gwarantuje też, że będą tej ugody przestrzegać. Sesja mediacyjna przeciętnie trwa 2 – 4 godziny. Mediacje mogą toczyć się przez kilka sesji.


Mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego, prowadzonego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy  z PCPR w Gostyniu: Agnieszka Jackowiak, Sebastian Czwojda, Mirosław Sobkowiak.