Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DZIAŁANIA DLA RODZIN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizuje szereg działań, które z jednej strony mają służyć wspieraniu rodzin zastępczych, z drugiej natomiast pozwalają na integrację opiekunów i wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Oprócz szkoleń, warsztatów, grup wsparcia PCPR stara się zapewnić rodzinom dostęp do specjalistów, w celu diagnozy dzieci. W niektórych przypadkach, jak np. diagnoza FAS, badania przeprowadzane są w siedzibie PCPR.

Wśród działań PCPR należy wymienić także spotkania integracyjne dla rodzin – połączone np. z aktywnością sportową, warsztatami rękodzielniczymi, wyjazdy dla rodzin, festyny, kolonie dla dzieci.

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje zewnętrzne projekty i konkursy przeznaczone dla rodzin zastępczych lub usamodzielnianych wychowanków, zachęcając rodziny do korzystania z pojawiających się możliwości i pomagając wypełnić wnioski projektowe. W ten sposób rodziny pozyskują środki np. na remonty pokoi dzieci, dodatkowe zajęcia rozwijające  zainteresowania i inne.