Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W powiecie gostyńskim działają 4 domy pomocy społecznej:


Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Chumiętki 22,  63-840 Krobia; tel. 65 571 17 17
Placówka całodobowa zapewniająca opiekę 114 mieszkańcom, przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych (przyjmuje osoby chodzące, poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i leżące);
prowadzi pracownie manualną, kulinarną, stolarską a także zajęcia z ludoterapii (terapii zabawą) i biblioterapii funkcjonuje kółko teatralne, prowadzone są zajęcia z paneurytmii (ćwiczenia taneczne), osoby wymagające wzmożonego wsparcia korzystają z rehabilitacji oraz pomocy logopedy.


Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
Chwałkowo 74,   63-840 Krobia; tel. 65 571 17 06
Placówka całodobowa zapewniająca opiekę 87 mieszkańcom, przeznaczona jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie;
prowadzi pracownię plastyczno-techniczną, komputerową edukacyjną, salę zajęć
rekreacyjno-ruchowych i ergoterapii, salę kinezyterapii i rehabilitacji.


Dom Pomocy Społecznej w Rogowie
Rogowo 24, 63-840 Krobia; tel. 65 571 10 14
Placówka całodobowa zapewniająca opiekę 97 mieszkańcom, przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych;
prowadzi pracownie: muzyczną, plastyczną, kulinarną, witrażu i fusingu (obróbki cieplnej szkła); pensjonariusze mogą korzystać z fizjoterapii i gimnastyki usprawniającej.


Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Zimnowoda 17,  63-810 Borek; tel. 65 571 66 83
Placówka całodobowa zapewniająca opiekę 67 mieszkańcom, przeznaczona jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie,
w ramach funkcjonowania domu pomocy społecznej działają dwa Mieszkania Grupowe w Bruczkowie oraz Mieszkanie Treningowe w Zimnowodzie,
placówka prowadzi pracownie plastyczną, kulturalno-oświatową, kulinarną, rehabilitacyjną oraz ergoterapii (terapii przez pracę).