Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

BONIFATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W powiecie gostyńskim działa:

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Marysin 1, 63-820 Piaski; tel.  65 573 90 00
Placówka całodobowa - świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, pracy socjalnej i hostelowe, które są dostępne całą dobę, przeznaczona dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.
Dysponuje 15 miejscami hostelowymi.
 Działa na podstawie umowy m. powiatem gostyńskim i Konwentem Bonifratrów w Piaskach.