Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach projektu FEWP.06.15-IZ.00-0006/23 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”…

Czytaj więcej
Zapraszamy na XXII Bieg bez barier

Ruszyły przygotowania do XXII Biegu BEZ BARIER. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby niepełnosprawne do udziału w tym biegu, który odbędzie się 18 maja 2024 r. w Piaskach Wlkp.

Czytaj więcej
Informacja o powołaniu komisji konkursowej

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE Otwarty Konkurs Ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czytaj więcej
ZBLIŻA SIĘ ZAPAŚĆ PIECZY ZASTĘPCZEJ ?

Sytuacja jest dramatyczna. W całej Polsce brakuje miejsc dla dzieci, które pilnie potrzebują pomocy. DLA PONAD 1200 DZIECI, CO DO KTÓRYCH WYDANE SĄ POSTANOWIENIA SĄDOWE O UMIESZCZENIU ICH W ZASTĘPCZEJ PIECZY RODZINNEJ CZY INSTYTUCJONALNEJ, NIE MA AKTUALNIE MIEJSCA W BEZPIECZNYCH DOMACH I PLACÓWKACH.…

Czytaj więcej
25. humanitarny transport dotarł do potrzebujących

W 760 dniu wojny obronnej Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą dotarł do miejsca przeznaczenia kolejny transport pomocowy. To już dwudziesty piąty - w akcji koordynowanej przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - transport humanitarny darów z Ziemi Gostyńskiej do…

Czytaj więcej
To były ważne szkolenia

Internet i urządzenia pozwalające z niego korzystać (np. smartfon, tablet, laptop) to dziś stały element codzienności i nieodzowny element rozwoju świata. Ale to też źródło nowych zagrożeń dla rodziny, dla dzieci i dla młodzieży, takich jak: fonoholizm, sharenting, phishing, FOMO, grooming, patostre…

Czytaj więcej
Stanowisko OSPiMOPR "CENTRUM" w sprawie systemu pieczy zastę

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, realizując zaproszenie Pani Ministry do konsultacji w sprawie pieczy zastępczej, obok udziału swoich przedstawicieli w spotkaniu w dniu 29 lutego 2024 r., przedstawia uwagi i opinie dotyczące funkcjonowania syst…

Czytaj więcej
Wolontariusze PCPR i "DZIECKA"

Od czterech lat codziennie wieczorem (od poniedziałku do soboty, a także w niedziele handlowe) wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wyruszają, by pomagać

Czytaj więcej
O PIECZY ZASTĘPCZEJ w MRPiPS

POTRZEBNE SĄ PILNE INTERWENCYJNE ZMIANY ORAZ DŁUGOFALOWE ZMIANY SYSTEMOWE 29 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie pieczy zastępczej. – „Na dzisiejsze spotkanie przychodzimy z ogromną nadzieją” – powiedziała Magdalena Różc…

Czytaj więcej
Nowy pojazd dla PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wzbogaciło się o nowy samochód. Peugeot Partner Tepee HDi Blue to kombivan osobowo-dostawczy, wielozadaniowy, bezpieczny, zapewniający komfort jazdy kierowcy i pasażerom, wyposażony w wiele udogodnień. Ten samochód zastąpi stare wysłużone auto, użytkowa…

Czytaj więcej
Podsumowano WOŚP

738 641,42 ZŁ NA LECZENIE PŁUC ! PONAD SIEDEMSET TYSIĘCY MIESZKAŃCY POWIATU GOSTYŃSKIEGO PODAROWALI NAJWIĘKSZEJ ORKIESTRZE ŚWIATA NA WALKĘ Z CHOROBAMI PŁUC

Czytaj więcej
24. Transport humanitarny

W 712 dniu wojny obronnej Ukrainy przed rosyjskim agresorem wyruszył kolejny transport pomocowy. To już dwudziesty czwarty - w akcji koordynowanej przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - transport humanitarny darów z Ziemi Gostyńskiej do Ukrainy.

Czytaj więcej
OŚWIADCZENIE PCPR W GOSTYNIU

OŚWIADCZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, jednostka organizacyjna powiatu gostyńskiego, oświadcza, że wykorzystywanie nazwy i działań PCPR w Gostyniu w samorządowej kampanii wyborczej jest samodzielną decyzją osób czy ugrupowań wykorzystujących nazwę i dorobek PCPR w Gostyniu do swo…

Czytaj więcej
Terapia par „POPRAWNE RELACJE = SPOKOJNE DZIECI”

Gmina Gostyń (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu), we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kontynuuje cykl konsultacji dla rodzin w okresie zagrożenia rozwodem/rozstaniem "Poprawne relacje = spokojne dzieci".

Czytaj więcej