Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Natalia Wielowiejska.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:

  • przetwarzaniem danych osobowych
  • wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO - czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: