Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

W powiecie gostyńskim działa:

Młodzieżowa świetlica środowiskowa z siedzibami w Pogorzeli, Krobi i w Gostyniu
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń; tel.  65 572 75 28
Placówka wsparcia dziennego - prowadzi działalność w trzech punktach: w Gostyniu, w Krobi i w Pogorzeli.
Celem świetlicy jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży.
W każdej świetlicy działa pracownia socjoterapeutyczna.
Młodzież jest otaczana opieką wychowawczą, ma stworzone warunki do nauki oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
Świetlica dysponuje łącznie 45 miejscami i są dostępna dla wszystkich chętnych zainteresowanych.
Działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.