Uruchomiony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Punkt Wsparcia Rodziny oferuje indywidualne konsultacje specjalistów, udzielających szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny. Celem Punktu jest wsparcie rodzin, w tym także dzieci, zgłaszających problemy rodzinne poprzez indywidualne konsultacje, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie.

Mediacje rodzinne prowadzone przez doświadczonego mediatora rodzinnego dają możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenie nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny.

Z kolei dla osób w sytuacji rozstania proponujemy spotkania mające na celu odpowiedzialne zaopiekowanie się emocjami dziecka i uchronienie go przed negatywnymi skutkami rozstania rodziców. Proponujemy spotkania w formule indywidualnych konsultacji każdej ze stron, a następnie wspólnego spotkania z możliwością zaproszenia do udziału w nim także dziecka.

Terminy bezpłatnych konsultacji i spotkań w ramach wyżej wymienionych działań prosimy ustalać pod nr telefonu 65 572 75 28.

 

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu Stowarzyszenia „DZIECKO”  „Mocna rodzina” współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego w obszarze wsparcia rodziny – edycja 2022. Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.