Wychowankowie pieczy zastępczej zostali zaproszeni do udziału w warsztatach, mających na celu rozwijanie praktycznych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Młodzież została poinformowana także o zasadach korzystania ze wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.

W ramach realizowanego projektu „W rodzinie siła”, Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Domami Dziecka nr 1 i 2 w Bodzewie, zorganizowało także wyjazd treningowo-integracyjny dla usamodzielnianej młodzieży. Jego uczestnicy mogli skorzystać z nowoczesnych narzędzi - symulatora ciąży oraz noworodka, jako elementów przygotowujących do odpowiedzialnego rodzicielstwa, brali udział w zajęciach uczących m.in. współpracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, realizacji wyznaczonych celów.

Wspólne spotkania są też okazją, aby podzielić się doświadczeniami, także tymi trudnymi, zobaczyć, jak radzą sobie inni. „Dla mnie najważniejsze jest wsparcie, jakie zawsze dostaję w czasie takich spotkań. Czasami zwykła rozmowa z kimś, kto ma podobną historię życia, pozwala mi uwierzyć, że dam radę i to ode mnie zależy, jak będzie wyglądało moje dorosłe życie” – mówi jeden z uczestników projektu.

Projekt „W rodzinie siła” jest współfinasowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 r. oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.