Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, mi.in. poprzez wykształcenie praktycznych umiejętności, takich jak budowanie i podtrzymywanie bezpiecznych więzi z dzieckiem, rozpoznawanie potrzeb dziecka, regulowanie emocji, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, skuteczne komunikowanie, zachęcanie do współpracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samodzielności dziecka. Rodziców zapoznamy także ze współczesnymi zagrożeniami dla dzieci i młodzieży.

Spotkania będą się odbywały w Krobskim Centrum Usług Społecznych - Środowiskowym Domu Samopomocy w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 103 A  w soboty 1,8,15 i 22 października 2022 r. od godz. 8.00. W ramach warsztatów możliwe będą także indywidualne konsultacje.

Równolegle z warsztatami dla rodziców będą odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Zapraszamy do udziału dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Liczba miejsc ograniczona❗️ Zapisy i szczegóły u p. Lucyny Nowak, tel. 603 533 381 lub w siedzibie PCPR, w godzinach pracy jednostki.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.