Zakońcyły się warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców. Wychowanie- zasady i reguły - konsekwencje. Te hasła towrzyszyły nam podczas każdego ze spotkań, podczas których ćwiczyliśmy się w roli jeszcze lepszego rodzica. Uczyliśmy się też skutecznego komunikowania z dzieckiem, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, zachęcania do współpracy. Rodzice zapoznali się także ze współczesnymi zagrożeniami dla dzieci i młodzieży. Równolegle z warsztatami dla rodziców odbywały się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci.

"Dzień bez pochwały, to dzień stracony. To hasło postaram się wdrożyć w nasze życie" - mówi jedna z uczestniczek.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu "Mocna rodzina", współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie "DZIECKO" we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Dziękujemu Krobskiemu Centrum Usług Społecznych i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krobi za gościnę.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.