Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

W przypadku programu "Mieszkanie dla Absolwenta" program będzie realizowany przez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Natomiast w przypadku programu "Dostępne mieszkanie" realizacja będzie się odbywać poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnych planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Dokumenty związane z realizacją Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/