Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu po raz kolejny przygotowują działania wspierające dla rodzin. Wspólnie realizowany projekt „Po pierwsze rodzina”, dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego, skierowany jest przede wszystkim do rodzin przeżywających trudności, wynikające m.in. z powodu występowania w rodzinie problemu niepełnosprawności czy z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Dla osób potrzebujących rozmowy, wysłuchania, wsparcia, wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uruchomiono punkt wsparcia rodziny. Terminy bezpłatnych konsultacji i spotkań prosimy ustalać pod nr telefonu 65 572 75 28.

Dla rodziców zmagających się z trudnościami wychowawczymi oraz osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, potrzebujących chwili wytchnienia i zatroszczenia się o własne potrzeby, organizowane są grupy wsparcia, zajęcia z jogi, warsztaty artystyczne, wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Działania te są odpowiedzią na potrzebę spotkań, które dają poczucie wsparcia i zrozumienia oraz możliwość wymiany doświadczeń, pomogą radzić sobie ze stresem i wypaleniem.

W ramach projektu ze środków Wojewody Wielkopolskiego dofinansowano także festiwal "Bez Barier" – zobacz relację.

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu Stowarzyszenia „DZIECKO”  „Po pierwsze rodzina” współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.