ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP !

LUB ZORGANIZUJ AKCJĘ WOŚP W SWOJEJ FIRMIE!

 

1. Powiatowy Sztab XXXI Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych
w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych.

 

2. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących kroków:

1) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 15 grudnia 2023 r. na mail: dyrektor@pcprgostyn.pl - wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.

2) UWAGA: Dotyczy tylko wolontariuszy, którzy kwestowali w roku ubiegłym: Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz, który był już wolontariuszem w ubiegłym roku, otrzyma na podany swój (lub rodzica/opiekuna) nr telefonu sms z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać natychmiast na nr telefonu Szefa Sztabu (601-071-487), co pozwoli na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.

3) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab wolontariusz zostanie zaproszony do sztabu, by odebrać do podpisu przez siebie (wolontariusz pełnoletni) lub rodzica (wolontariusz niepełnoletni) wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki.

Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej do siedziby Sztabu w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 20 grudnia 20232 r.!

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej wydruku do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 20 grudnia do godz. 15.00)

 

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych:

 

                                  http://pcprgostyn.pl/data/files/244/ankieta-wolontariusza-32-finalu.pdf                                                                               

 

Wzór ankiety może być również przesłany drogą elektroniczną do wolontariusza po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: dyrektor@pcprgostyn.pl

 

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza.

UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

 

SZTAB UMOŻLIWIA TEŻ SPRZEDAŻ DARÓW GOSTYNIAN W TRAKCIE IMPREZY FINAŁOWEJ. DARY PRZYJMOWANE SĄ W PCPR W GOSTYNIU, ZSZ W GOSTYNIU I W STOWARZYSZENIU „DZIECKO”.

 

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (dyrektor@pcprgostyn.pl; tel. 65 572 75 28) do 12 grudnia 2023 r. Uwaga: Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku o Sztabową lub Firmową Puszkę Stacjonarną.

Imprezy i zbiórki firmowe lub szkolne mogą być organizowane od 15 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r.

 

Szef sztabu XXXII Powiatowego Gostyńskiego Finału WOŚP

/-/ Mirosław SobkowiakZałączniki do pobrania: