Uroczysta Gala Finałowa tegorocznej, 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, odbyła się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym WEST GATE. Wzięli w niej udział w sobotnie południe prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy urzędów wojewódzkich i instytucji, naczelnicy wydziałów i wielu innych menedżerów administracji publicznej.

W czasie gali (29 czerwca 2024 roku) ogłoszono wyniki konkursu i wręczono certyfikaty i statuetki przyznane za wdrażanie w polskich urzędach wysokich standardów jakościowych i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających świadczenie usług publicznych.

W gronie liderów administracji publicznej z całej Polski, które cechują się profesjonalizmem w obsłudze klienta i nowoczesnym podejściem do realizacji misji na rzecz obywateli, znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które, oprócz otrzymania Znaku Jakości „PRZYJAZNY URZĄD” na rok 2024, dodatkowo zostało nagrodzone Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „MISJA I EMPATIA”. Inne nagrodzone instytucje to m.in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, czy powiatowe urzędy pracy.

W tegorocznej edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” wyróżniono 12 urzędów (w konkursie startowało blisko 100 instytucji), w tym m.in. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie. Ich menedżerowie odebrali Certyfikaty i gratulacje od członków Kapituły Konkursu oraz kierownictwa Quality Institute – organizatora Program „Przyjazny Urząd”.

- „Mam zaszczyt powitać dziś wyjątkowe grono: menedżerów sektora administracji publicznej, w tym samorządowej, którzy prowadzą swoje jednostki z sukcesami dlatego, że potrafią być pierwsi i pionierscy, potrafią być odmienni i nowatorscy, umieją być śmiali i odważni, wiedzą, jak patrzeć poza horyzont i dostrzegać tam szanse, a nie ryzyko. A wszystko to czynią z ogromną troską o jakość i profesjonalizm w świadczeniu usług publicznych, z troską o jakość w budowaniu relacji z klientem - obywatelem.” – mówił w trakcie Gali Przewodniczący Kapituły Konkursu „Przyjazny Urząd” prof. Arkadiusz Kowalski z Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, jednocześnie Wicedyrektor Kolegium Gospodarki Światowej w Warszawie.

I podkreślił: - „Nauka zarządzania powinna wspierać praktykę zarządzania, pomagać tym, którzy zarządzają, a zatem organizują, kierują, motywują innych – by robili to efektywnie, skutecznie, mądrze. Swego rodzaju pomostem pomiędzy nauką a praktyką zarządzania jest nasz konkurs. Dzięki ekspertom oceniającym aplikacje konkursowe możemy – na bazie wiedzy naukowej - identyfikować te urzędy, które w praktyce są zarządzane najlepiej w Polsce, z poszanowaniem najwyższych standardów jakości, z uwzględnieniem potrzeb swoich interesariuszy”.

W Konkursie „Przyjazny Urząd” aplikacje urzędów oceniało jury, w którym zasiadali m.in. naukowcy pracujący na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie czy na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza. Kapituła wybrała i nagrodziła urzędy cechujące się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejście do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

 

- „W kwestionariuszu konkursowym uczestnik rywalizacji o znak jakości „Przyjazny Urząd” prezentuje wprowadzone przez siebie rozwiązania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi klienta urzędu i budowanie w urzędzie kultury profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności. Następnie kwestionariusz podlega ocenie Kapituły. Jej członkowie analizują m.in. jakość i efektywność przedstawionych w ankiecie rozwiązań, a także sprawdzają w formie audytu zewnętrznego informacje zaprezentowane przez uczestników Konkursu. Wykorzystywane jest też badanie jakości usług „tajemniczy klient”. Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” potwierdza, iż w opinii eksperckiego jury oceniana jednostka stosuje wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą klienta (interesanta) i świadczeniem usług publicznych” – tłumaczył przedstawiciel Quality Institute .

Nagrodę dla PCPR w Gostyniu odebrała reprezentacja w składzie: Natalia Hajnsz – kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, specjalista pracy socjalnej, Dominika Karlińska – Kierownik Działu Nadzoru i Pomocy Całodobowej, specjalista pracy socjalnej i Mirosław Sobkowiak – dyrektor.

- „Zdobycie znaku jakości „Przyjazny Urząd” i uzyskanie Wyróżnienia Nadzwyczajnego „MISJA I EMPATIA” - za szczególne i wartościowe działania prowadzone w duchu propagowania wartości społecznych istotnych dla obywateli i dobra publicznego - to docenienie przez zewnętrznych ekspertów codziennej pracy zespołu specjalistów oraz urzędników pracujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, dla których służba dla osób korzystających ze wsparcia i pomocy naszej instytucji jest misją, realizowaną od lat zawsze z profesjonalizmem i pełnym poświęceniem. Jest to szczególnie trudne, gdyż PCPR realizuje zadania w wielu obszarach, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w obszarze pomocy społecznej, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w obszarze poradnictwa obywatelskiego czy działalności pożytku publicznego. Praca w PCPR wymaga wszechstronności, gdyż łączy działalność administracyjną ze specjalistyczną, wieloobszarową działalnością niosącą pomoc i wsparcie mieszkańcom powiatu, których dotykają rozmaite problemy. Praca w PCPR obejmuje też koordynowanie powiatowym systemem pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Działalność zawodowa pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie to praca dla drugiego człowieka, często niestandardowa, wielozadaniowa, zawsze wymagająca pełnego poświęcenia i obciążona ogromną odpowiedzialnością. Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie za codzienną pracę, za którą całemu zespołowi PCPR w Gostyniu, wszystkim moim Koleżankom serdecznie dziękuję!” – podsumował udział w konkursie dyrektor Mirosław Sobkowiak.

I dodał: - „Szczególnie cenne są informacje po audycie konkursowym, wskazujące m.in. na wszechstronność działań PCPR w Gostyniu, czy na obsługę klientów „w sposób wzorcowy – bezzwłocznie, kompetentnie, kompleksowo, z kulturą komunikacji (język, styl, etykieta) na najwyższym poziomie profesjonalnym”, a także na „nowoczesne promowanie idei pieczy zastępczej” czy odpowiadającą na zdiagnozowane problemy środowiska edukację obywatelską w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Gala, która odbyła się w Warszawie, była okazją do zaprezentowania wyników Konkursu, do promocji Laureatów, a także dyskusji wokół problematyki zarządzania jakością w administracji publicznej. Gala to także forum, na którym mają okazję spotkać się i wymienić „dobrymi praktykami” menedżerowie najnowocześniejszych urzędów z całego kraju, w tym m.in. samorządowcy, reprezentanci administracji rządowej, pełnomocnicy ds. jakości, przedstawiciele świata nauki.

Tegorocznej Gali w Warszawie towarzyszyły liczne wystąpienia okolicznościowe, a także koncert młodych utalentowanych wokalistów, przygotowany na cześć Laureatów Konkursu.