Szczegóły są dostępne na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

- Zarządzenie nr 19/2024 Dyrektora PCPR

- Ogłoszenie o naborze