Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu od czerwca bieżącego roku realizuje program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiat Gostyński pozyskał na ten cel środki finansowe z PFRON w wysokości 99 523,20 zł, które w większości zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenie podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, poprzez dostosowanie 2 odrębnych łazienek w placówce. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest z końcem listopada tego roku. Dzięki takiej inwestycji, w przypadku kolejnych zachorowań mieszkańców DPS w Chumiętkach na Covid-19, funkcjonowanie i opieka będzie sprawniejsza i efektywniejsza.

Ponadto w ramach Programu świadczona jest pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, zostały zakupione pościele i ręczniki dla placówek Powiatu Gostyńskiego oraz wsparcie otrzymało mieszkanie chronione przeznaczone na „przejściowe” w okresie epidemii dla osób z niepełnosprawnością poprzez doposażenie brakujących sprzętów AGD oraz utrzymania mieszkania.

Całość realizowanego programu finansowana jest ze środków PFRON.