PRZEJRZYJ NA OCZY!

Powiatowy Sztab XXX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wspierany przez Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK” i Stowarzyszenie „DZIECKO” rozpoczął przygotowania do finałowego grania. Sztab został zarejestrowany, jak zawsze do tej pory pod numerem 269 jako jeden z pierwszych.

Sztab obejmie swoją działalnością gminy: Gostyń, Borek Wlkp., Pogorzela i Pępowo oraz inne miejsca.

Finał będzie miał miejsce 30 stycznia 2022 r. W ramach 30. Finału gramy: Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy!”

Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Wrocławska 8, tel./faks 65-572-75-28). Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (mail: pcpr@gostyn.pl, tel. 601-071-487). Wspierają go Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu) i Tomasz Barton (GOK „Hutnik”).

Rozpoczął się już nabór wolontariuszy. Trwa też zbiórka darów do sprzedaży. Zgłaszane są też imprezy, które będą organizowane w ramach 30. finału WOSP.

Znajdziecie nas na: https://www.facebook.com/sztabwosp.gostyn.3 Pod tym adresem są karty zgłoszenia wolontariuszy i imprez organizowanych w szkołach, przedszkolach, firmach i innych miejscach.

Jest już pierwsze 30 zł i 30 groszy! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Dodatkowo Gostyń szczyci się tym, że gra dla Fundacji WOŚP o rok dłużej! Bo już rok przed pierwszym finałem „Schizol” - pismo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu - zorganizował koncert „Od flamenco do rocka”, z którego cały dochód wpłacił na konto wtedy jeszcze nieznanej szerzej Fundacji WOŚP.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP !

LUB ZORGANIZUJ AKCJĘ WOŚP W SWOJEJ FIRMIE!

1. Powiatowy Sztab XXX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych

w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych.

2. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących kroków:

1) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 16 grudnia 2021 r. na mail: pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.

2) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany swój (lub rodzica/opiekuna) nr telefonu sms z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać niezwłocznie na nr telefonu Szefa Sztabu (601-071-487), co pozwoli na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.

3) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab wolontariusz zostanie zaproszony do sztabu, by odebrać do podpisu przez siebie (wolontariusz pełnoletni) lub rodzica (wolontariusz niepełnoletni) wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki.

Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej do siedziby Sztabu w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 16 grudnia 2020 r.!

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 16 grudnia do godz. 15.00)

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych:

https://www.facebook.com/sztabwosp.gostyn.3

lub

www.zsz-gostyn.com.pl/wosp/

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną do wolontariusza po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: kontakt@pcprgostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza.

UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (kontakt@gostyn.pl; tel. 65 572 75 28) do 16 grudnia 2021 r. Uwaga: Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz ze zdjęciem.

Szef sztabu XXX Gostyńskiego Finału WOŚP

/-/ Mirosław Sobkowiak